Konferencje

CYKLE KONFERENCJI

I. Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce

Applications of Algebra in Logic and Computer Science

osoba odpowiedzialna: dr hab. Joanna Grygiel, prof. UJD

II. Metateoretyczny, Metodologiczny i Kategorialny Wymiar Dyskursu Filozoficznego. Procedury Graniczne w Interpretacji Filozoficznej

Metatheoretical, Methodological and Categorial Dimension of Philosophical Discourse. Limits Procedures in a Philosophical Interpretation 

osoba odpowiedzialna: dr hab. M. Woźniczka, prof. UJD

III. Filozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm zagadnień

To Philosophize in Polish. Originality of Language – Universalism of Issues

osoba odpowiedzialna: dr hab. W. Sajdek, prof. UJD

IV. Oblicza interdyscyplinarności

Faces of Interdisciplinarity

osoba odpowiedzialna: mgr Michał Płóciennik

V. Górskie Filozofowanie

Mountain Philosophizing

osoba odpowiedzialna: mgr Michał Płóciennik